Đội ngũ nhân viên


Debico có đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng các công việc tư vấn đòi hỏi chất lượng cao. Ngoài ra chúng tôi còn sử hữu nhiều thiết bị  máy móc hiện đại và làm chủ các công nghệ tiên tiến phục vụ cho lĩnh vực chuyên môn.

 


Đội ngũ nhân viên


  • Ban cố vấn gồm 5 GS.TS, Kiến trúc sư với số năm kinh nghiệm từ 12 đến 35 năm.
  • Ban chủ nhiệm dự án gồm 6 Thạc sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư với số năm kinh nghiệm từ 9 đến 12 năm.
  • Tổ tham gia công tác tư vấn với 12 Kiến trúc sư, hơn 20 Kỹ sư xây dựng/giao thông/điện/nước/cầu đường/thuỷ lợi, 4 Kỹ sư kinh tế xây dựng, 8 Kỹ sư khảo sát dày dặn kinh nghiệm.
  • Nhiều nhân viên văn phòng và nhân viên hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp.

Máy móc, thiết bị và công nghệ


  • Nhiều phần mềm tiên tiến trợ giúp cho công việc như: AutoCAD, Photoshop, Corel Draw, 3D Studio, ECODIAL, Topo, SAP,...
  • Nhiều máy móc, thiết bị dùng cho công tác đo đạc, khảo sát: Máy toàn đạc điện tử, Máy kinh vĩ điện tử, Hệ thống định vị vệ tinh, Thiết bị đo cao, Máy đo dòng chảy, Máy bơm, Máy bơm thuỷ lực, Thiết bị xuyên SPT, Thiết bị lấy mẫu, Máy định vị vị trí lỗ khoan,...
Các thông tin mới đăng :